Betyg

95 %

Användarbetyg

1 användare har betygssatt
Betygssätt videon

Beskrivning:

I den sista delen innan vi börjar bygga vårt matematikspel, kommer vi att titta lite snabbt på två viktiga delar inom programmering, funktioner och loopar.

Funktion
Grupp av kod som kan återanvändas

Loopar
Möjlighet att repetera kod, antingen ett antal gånger eller till ett villkor uppnåtts. I Python finns två huvudtyper, for och while

Skapa en funktion
Vi skapar en funktion genom att skriva in def följt av funktionens namn, öppen och stängd parentes samt kolon, som i exemplet

def funtionNamn():

Indrag
Precis som med if-satserna behöver vi ett indrag i den kod som ska tillhöra funktionen.

Kalla på, använda en funktion
Vi kallar på vår funktion genom att ange dess namn med öppen och stängd parentes, exempelvis

funktionNamn()

While Loop
För att skapa en while loop skriver vi som i exemplet nedan. Där har vi en variabel som vi kallar tal.
Observera att det är ett kolon i slutet på loopen, vilket innebär att koden som tillhör loopen måste vara indragen.

while tal >= 0: | Medans tal är större än eller lika med noll ska koden som tillhör köras om och om igen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *