Betyg

95 %

Användarbetyg

1 användare har betygssatt
Betygssätt videon

Beskrivning:

I denna del kommer vi att jobba med sortering, eller selections på engelska. Till skillnad från sekvens, som vi redan har bekantat oss med (i och med att program körs stegvis rad för rad) kan vi med sortering göra val baserat på sant eller falskt. 

I Python så gör vi detta med if-satser.

Indrag

Nu när vi börjar jobba med if-satser kommer vi bekanta oss med indrag, dvs att det block av kod som tillhör if-satsen ligger ett steg till höger, indraget.

I de flesta program som du programmerar i så sköts ofta indragen automatiskt åt dig. Du kan dock göra det själv också, genom att använda tabb-tangenten som indrag, eller genom att ha två mellanslag eller liknande. Det som är viktigt är att du är konsekvent och använder en och samma metod genom hela din kod, annars kan du få fel i form av ‘indentation error’.

Glöm inte

Efter if, elif och else ska du ha ett : kolon i slutet

Jämförelseoperatorer

== är lika med
!= är inte lika med
> större än
< mindre än
>= större eller lika med
<= mindre än eller lika med

Syntax

if (uttryck):

gör någonting

elif (uttryck):

gör någonting annat

else:

gör det här i stället

Exempel

if tal1 > tal2: | Om tal1 är större än tal2, gör detta

if tal1 == 10: | Om tal1 är lika med 10, gör detta

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *