Betyg

95 %

Användarbetyg

3 användare har betygssatt
Betygssätt videon

Beskrivning:

I denna andra del ska vi börja med att ta oss en titt på variabler och vad det är. Dessutom provar vi att använda print för att skriva ut saker.

Ord

Variabel – En variabel använder du för att spara/lagra värden eller data som du vill kunna plocka fram och använda senare.

Vad kan vi lagra i en variabel?

 • Heltal – Integers (engelska) – ex 1, 2, 3, 4
 • Flyttal – Real numbers (engelska) – ex 1.2, 3.4, 5.6 – OBServera att vi använder . (punkt) för att ange decimal och inte , (komma)
 • Booleska – Boolean (engelska) – Sant eller falskt
 • Strängar – Strings (engelska) – ex hatt, satt, katt
 • Listor – lists (engelska)
 • Ordböcker – dictionaries (engelska)

Hur skapar vi en variabel?

Vi skapar en variabel genom att döpa variabeln till något, sätta ett likhetstecken och sedan sätta ett värde på den, enligt nedan:

variabelNamn = värde/data

Vad får en variabel heta?

Det finns några regler för vad en variabel får heta.

 • Ett variabelnamn måste starta med en bokstav eller understreck
 • Ett variabelnamn får inte börja med en siffra
 • Ett variabelnamn får bara innehålla A-Ö, 0-9 och _
 • Som med det mesta inom programmering så är variabler skiftlägeskänsliga – alltså är MinVariabel, minVariabel och minvariabel tre helt olika variabler

Aritmetik som vi kan använda i Python

 • Addition +
 • Subtraktion –
 • Division /
 • Multiplikation *
 • Potens **
 • Modulus % (rest vid heltalsdivision)
 • Floor division // (heltalsdivision)

Strängar (strings)

Runt strängar sätter vi ” ” eller ‘ ‘, exempelvis “hatt”, “satt”, “ratt”

Print

För att kunna skriva ut en variabel eller något annat, exempelvis hårdkodad text, använder vi oss av kommandot print, enligt exempel nedan.

print() – grund
print(“Hello World”) – printar ut en sträng
print(3) – printar ut ett heltal
print(variabel) – printar ut en variabel

Listor

Vi lagrar en lista i en variabel genom att sätta [ ] hakparentes och kommaseparerat, enligt exempel nedan.

variabelNamn = [1, 2, 3, “hatt”, “satt”, “katt”]

För att lägga till data i en lista använder vi oss av append, enligt exempel nedan.

variabelNamn.append(13)
variabelNamn.append(“hatt”)

1 Item

Casts

micke-bw-profile

Micke Kring

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *